ಚೀನಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2019

ದಿನಾಂಕ:2022.10.31-11.02
ಬೂತ್ ಸಂಖ್ಯೆ:E4232
ಸೇರಿಸಿ.: ಚೀನಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ, ಬೀಜಿಂಗ್.

ಪ್ರದರ್ಶನ_ಸುದ್ದಿ (1)
ಪ್ರದರ್ಶನ_ಸುದ್ದಿ (2)
ಪ್ರದರ್ಶನ_ಸುದ್ದಿ (3)
ಸುದ್ದಿ

ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಜುಲೈ-29-2022